poniedziałek, 21 marca 2011

Prezentacje poszczególnych regimentów!

4 Regiment cudzoziemski
 1. Cudzoziemski Regiment Kawalerii
1 Cudzoziemski regiment inżynieryjny (saperski)
2 Cudzoziemski regiment piechoty (zmotoryzowany) 
2 Cudzoziemski regiment powietrzno-desantowy
3 Cudzoziemski regiment piechoty
13 Półbrygada Legii Cudzoziemskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz